1. CnG
154,48 Mio Aps
44,86 Mio
2. boble2908
17,51 Mio Aps
26,92 Mio
3. Doim
3,19 Mio Aps
8,97 Mio
4. blondie36
1,87 Mio Aps
5,38 Mio
5. Grandmother
1,08 Mio Aps
3,59 Mio