HAPPY HOUR! Double Aps for all Rallyes + Doubled Hourly Boni!
1. Wallfahrt
8.752.940 Aps
4.513.861 Mio
2. kosmikk
4.542.594 Aps
2.708.316 Mio
3. katok
2.179.312 Aps
902.772 Mio
4. gianna-nova
1.772.650 Aps
541.663 Mio
5. DarkSide0407
1.414.290 Aps
361.109 Mio