HAPPY HOUR! Double Aps for all Rallyes + Doubled Hourly Boni!
1. Wallfahrt
9.905.120 Aps
4.658.458 Mio
2. kosmikk
4.542.594 Aps
2.795.075 Mio
3. katok
2.179.312 Aps
931.692 Mio
4. gianna-nova
1.772.650 Aps
559.015 Mio
5. DarkSide0407
1.414.290 Aps
372.677 Mio